Intervenció al Parlament en la moció sobre planificació d’equipaments sanitaris

Avui he intervingut al Ple del Parlament durant el debat de la Moció al Govern sobre la planificació d’equipaments sanitaris impulsada pel Partit Popular. La moció té com a objectiu millorar el servei públic de salut i parla principalment sobre la compra de l’Hospital General de Catalunya per part de la Generalitat. En concret, es demana a la Comissió de Salut els estudis i informes que justifiquin la viabilitat econòmica d’aquesta compra, el pla social previst perquè no tingui afectació sobre els treballadors, estudis que justifiquin que tampoc tindrà afectació sobre els pacients i demana que qualsevol modificació rellevant sobre la planificació sanitària del Vallès Occidental es sotmeti a consideració prèvia dels ajuntaments.

La moció ha quedat aprovada en la seva majoria de punts i permetrà al govern continuar amb les negociacions per l’adquisició de l’Hospital General de Catalunya, per donar servei a tots els usuaris del Vallès.

Tot seguit reprodueixo la meva intervenció:

Entenem la seva, i la de moltes altres persones, inquietud sobre el futur del model de provisió del sistema català de salut i especialment en el territori que avui fa referència la moció. La zona del Vallès té unes necessitats assistencials que tots coneixem i en aquest moment sabem que les necessitats no s’estan cobrint adequadament i el Govern vol posar-hi remei immediat i per a un llarg període de temps.

Per sobre de tot el Govern té clar que, com tots els grups de la cambra,  hi ha el pacient. la qualitat de vida del pacient és la prioritat primera.

Estem d’acord que calen algunes reformes pel que fa al model de provisió i en això també treballa el govern.

Pam a pam des del territori no només per estalviar diners mantenint l’eficàcia, eficiència i qualitat  sinó per la millora de prestació de serveis de proximitat, a tocar del pacient i intentant que cada territori tingui els serveis que necessiti. Parlant i escoltant a cada territori amb professionals, administracions públiques implicades, associacions, sindicats…

Assolir una ordenació sanitària basada en la racionalització i la coordinació dels recursos existents que permeti una major i més eficaç atenció a la salut dels ciutadans. Des de la llei de bases per a l’Organització dels Serveis de Sanitat i Assistència Social, que establia un sistema sanitari mixt configurat per serveis de titularitat pública i privada. Tot i que insisteix i recalca que s’ha de prioritzar els centres públics per davant dels privats i, d’entre aquests últims ha de prioritzar els centres sense afany de lucre.

Tots els casos de re-publificació de la gestió de l’activitat sanitària que ha emprès el Govern responen al principi de preferència que va establir la LOSC . I no tenen cap altre objectiu que el d’enfortir més i legitimar millor el model sanitari català. Sempre hi ha hagut a més a més un anàlisi de qualitat i una anàlisi de costos. En aquest moment podem dir que tots els casos executats fins ara o bé hi ha hagut un estalvi de costos sense perdre qualitat- com és el cas del trasllat de l’activitat hospitalària a la comarca del Vallès Occidental- o bé un guany de qualitat sense increment de costos- com és el cas de la internalització del servei d’atenció domiciliaria per part de l’ICS a la ciutat de Barcelona.

L’operació de compra de l’Hospital general no és cap caprici sinó que complementa perfectament i necessàriament el mapa de l’atenció especialitzada al Vallès. No és cap improvisació. S’està explicant a l’opinió pública i als implicats directament el perquè l’operació és possible i necessària

El 2005 es preveien dos Hospitals Bàsics al Vallès, la planificació o carta de necessitats pot variar i ser modificada segons oportunitats i necessitats, com molt bé sap,  durant 11 anys no s’ha pogut executar el Pla. Les necessitats hi són, no han desaparegut i creixen dia a dia. El govern és molt conscient que no es pot adormir i que cal complir el Dret assistencial al Vallès.

A més a més el 2005 no es va preveure l’augment de necessitats en sociosanitari que el Vallès té en aquest moment. L’Hospital General de Catalunya faria també de Sociosanitari de referencia del Vallès. En aquest moment no es poden construir 2 hospitals nous i per tant des del Departament, el Conseller Comin tenen obligació de cercar una solució. S’obre la possibilitat de la compra de l’Hospital General. Per dues vegades, com a mínim, s’ha intentat comprar aquest hospital per part de la Generalitat per solucionar el problema existent. Aquesta és, com a mínim, la tercera.

És una operació complexa, si, parlem d’un gran Grup multinacional que està en procés de venda amb un grup encara més gran i més internacional. La negociació és delicada. El conseller ha donat la informació de la qual disposava quan ho ha cregut adient i  en el moment que ha estimat més idoni. Sempre vetllant per a no posar en risc l’operació. Vostès no creuen que sigui veritat, vostès creuen que és un caprici o una improvisació. No es creuen que la negociació sigui possible i menys la compra final.

El que tenim clar el Govern i tots els partits i independents que formen JXSI és que amb diner públic no rescatarem cap banc ni cap empresa privada. Sabem que els hospitals del Vallès Occidental estan fent alhora d’hospital de referència i d’hospital general bàsic. Sabem que el Vallès occidental necessita un hospital general bàsic que descarregarà el Taulí, la Mútua, l’Hospital de Terrassa. Sabem que en Pediatria i cobrir 24 hores els caps és ara una necessitat imperativa al Vallès.

Amb HGC ho tindríem cobert una vegada redistribuïts tots els serveis. Amb l’operació Hospital General els hospitals del Vallès Occidental es beneficiaran i podran fer l’activitat que els correspon.

El preu

Com molt bé sap els diners per a fer una inversió en construcció d’un equipament té unes casuístiques molt diferents a la de la compra directe d’un bé. Ja ha explicat el conseller que la compra no seria d’un sol cop de 50 o 60M€ sinó que el pacte amb la Conselleria d’economia d’anticipació de capital faria assumible els 5 o 6 M€ cada anys. Solucionar els problemes del Vallès d’arrel i gairebé per sempre o per un gran nombre d’anys s’ho val.

És molt menys costós per al pressupost públic comprar hospital general i convertir-lo en hospital general bàsic del VO que construir dos hospitals nous. Ho fem per estalviar diners a la gent, per resoldre la necessitat que tenim de la manera més eficient i barata possible mantenint la qualitat. El preu final? depèn de la negociació d’ambdues parts i ja s’atribuiran les tasques d’auditories i peritatges que calguin.

S’han fet reunions amb tot el territori ajuntaments, consell comarcal sindicats professionals. El mateix conseller no delega, va al territori i escolta. El passat 25 de novembre el Conseller es va reunir amb els alcaldes/es del Territori, 13 en concret. I amb el President del Consell Comarcal, Ignasi Giménez per parlar sobre les necessitats assistencials de la comarca. Va explicar l’oportunitat que suposaria la compra de l’Hospital General que resoldria, una de les necessitats actuals que hi ha a la zona per manca d’un hospital bàsic un gran sociosanitari urgent al Vallès. I que justament és un equipament idoni i amb les condicions necessàries per fer d’Hospital Bàsic que a MES a MES tindria capacitat per acollir i la importància de l’atenció primària al Vallès.

TOTS TREBALLEM PEL MATEIX OBJECTIU des dels municipis, comarques i País,

El 23 de novembre el conseller Comin es va reunir amb els tres comitès d’empresa que es composen i representen la plantilla de l’Hospital General, encapçalats per la Secretària General de Sanitat UGT Catalunya i la responsable del Vallès Oriental.  El Conseller va respondre els dubtes del sindicat davant una situació d’incertesa generada per la compra de l’hospital i va reafirmar que la compra no comportarà cap afectació ni pels treballadors ni pels usuaris. Pel que fa als treballadors el compromís és que conservin l’antiguitat i la categoria professional i que passin al conveni SISCAT. Des de la Conselleria s’han compromès també a continuar informant i que cap treballador de les unitats productives subrogades es quedarà al carrer.

El proper dilluns la coordinadora de la secretaria d’atenció sanitària i participació es reunirà amb moviments socials i associacions del Vallès. El departament està en permanent contacte amb totes les parts implicades. Tot i el diàleg amb tothom, tot i que cal ser conscients que estem davant una operació difícil i delicada i que hem d’anar amb peus de plom. Informar d’allò que no compliqui ni posi en perill l’objectiu de compra. La discreció, en alguns moments de la negociació no implica opacitat ni amagar res. El Conseller té clar el dret del ciutadans a ser informats.

L’oportunitat de compra és la oportunitat sobretot de la immediatesa de la solució. Com saben per a construir un Hospital no només calen diners sinó un temps que ara no tenim. Si comencem avui el primer pacient entrarà per la porta de l’hospital d’aquí a 8 anys. L’obligació del departament és avui fer el possible per a resoldre la situació del Vallès i explorar fins el final l’operació Hospital General.

Els beneficiats de l’operació són tots; els pacients del Vallès Occidental que tindran hospital bàsic que avui no tenen; els hospitals de referència que podran especialitzar-se en la funció que els correspon i els treballadors que passen de conveni privat a públic.

Votarem SI a gairebé tota la moció. Votarem sí a fer arribar a la comissió de salut tota la informació que demanen en un termini de 3 mesos com hem pactat. Màxima transparència i màxima informació. Votarem SI a la eficàcia i eficiència, prioritzant els recursos sanitaris públics dotant-los quan calgui dels necessaris per garantir una atenció sanitària de qualitat.

Ara cal la màxima lleialtat amb les necessitats de la salut pública del nostre País. FEM-HO entre tots.

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no es publicarà. Required fields are marked *

*

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.

D'acord